Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je

  Ing. Jiří Najman
  IČ: 41440056
  DIČ: CZ6204200068
  se sídlem: Masarykova 885, 252 63 Roztoky

  (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje:
  e-mail: shop@kajakarshop.cz
  telefon: +420 608 003 461
  www.flextail.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté při odeslání e-mailu jsou použity pouze pro vyřešení zaslané problematiky (dotaz apod.). Dále nejsou zpracovávány.
 2. Stránka Flextail.cz slouží pouze jako informativní web a neshromažďuje žádné informace o zákaznících za účelem prodeje zboží. Veškerá obchodní činnost probíhá na KajakarSHOP.cz, kam se můžete přepojit proklikem z detailu produktu.

III Cookies

 1. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
  • Nezbytné cookies – cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – pro použití těchto souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
Analytické cookies
Cookies Účel
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu
Další externí služby
Cookies Účel
Google Web Ffont Umožňuje používat webové fonty od Google Používáme také různé externí služby, jako jsou Google Webfonts, Google Maps a externí poskytovatelé videí. Protože tito poskytovatelé mohou shromažďovat osobní údaje, jako je vaše IP adresa, umožňujeme vám je zde zablokovat. Uvědomte si prosím, že to může výrazně snížit funkčnost a vzhled našich stránek. Změny se projeví po opětovném načtení stránky.
Google Maps Umožňuje nám používat na webu Google mapy
Google reCaptcha Slouží k ochraně před spamem. Například u formulářů.
Vložení videí z Vimeo a Youtube Umožňuje vkládat na web videa.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11 2022